דף הבית -> הסכם פרטיות

  הסכם פרטיות

  ההצהרה מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מתייחסת גם לנשים.

  2bdaddy.co.il (להלן: "האתר" או "אנו") מכבד את פרטיותך ומחוייב להגנתה. ההצהרה שלהלן מהווה גילוי נאות בנוגע למדיניות ולשיטות של האתר בנוגע לשמירה על פרטיותך.

  איסוף מידע

  • אנו אוספים מידע אישי שאתה בוחר למסור, כגון: שמך, כתובת הדואר האלקטרוני או כתובת הדואר שלך.
  • אנו אוספים מידע לא אישי, כגון: סוג הדפדפן, מערכת ההפעלה ודפי האינטרנט שביקרת בהם, על מנת לסייע לנו בניהול האתר.
  • אנו משתמשים בעוגיות ובטכנולוגיות אינטרנט אחרות על מנת לנהל את תוכניות אתר האינטרנט והדואר האלקטרוני שלנו. איננו משתמשים בטכנולוגיות אלה על מנת לאסוף ו/או לאחסן מידע אישי.
  • אנו עשויים להשיג מידע נוסף אודותיך, כגון מידע דמוגרפי, ממקורות מסחריים זמינים.

  השימוש במידע האישי

  • אנו משתמשים במידע האישי על מנת לספק לך מידע מותאם אישית לפי בקשתך ועל מנת לפתח מוצרים ושירותים חדשים המותאמים לבקשותיך.
  • איננו משתמשים במידע האישי בשיתוף עם גורמים אחרים, אלא אם ביקשנו את רשותך במפורש וקיבלנו אותה.
  • אם סיפקנו מידע אישי שלך לחברות המבצעות עבורנו שירותים, כגון משלוח סחורה או משלוח דואר אלקטרוני, אנו דורשים מהן להגן על המידע ואוסרים עליהן לעשות שימוש במידע זה למעט לסיבות האמורות.

  זכויותיך

  • יש לך זכות להעתיק את המידע האישי שמסרת, ולתקן או לעדכן אותו.
  • אתה רשאי להורות לנו להסיר אותך מחלק מהתוכניות אליהן נרשמת, או לכולן, על ידי שימוש בקישור המיועד לכך.